ВАД ГРУП - сигурност и защита за ВАС!

ВАД ГРУП - професионално видео наблюдение [(O)]

ВАД ГРУП - прецизност, качество, контрол и ефективност!

ВАД ГРУП - правилният избор!

ВАД ГРУП Услуги

ПРОФЕСИОНАЛНО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ЗА МАЛКИ, СРЕДНИ И ГОЛЕМИ ОБЕКТИ. СТАНДАРТНИ И НЕСТАНДАРТНИ РЕШЕНИЯ СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТА И ЖЕЛАНИЯ РЕЗУЛТАТ

Фирма ВАД ГРУП ЕООД е специализирана в областта на охраната на имуществото на физически и юридически лица чрез физическа въоръжена и невъоръжена охрана по силата на издаден лиценз за извършване на охранителна дейност по чл.5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД, подпомагана от технически средства за охрана. Ние предлагаме 24-часова въоръжена и невъоръжена физическа охрана на територията на цялата страна, с висококвалифицирани служители, умеещи да предвиждат и анализират възможни заплахи и опасности, да предприемат адекватни превантивни мерки и тактически действия за тяхното предотвратяване и пресичане. При подбора на кадри дружеството се ръководи от изискванията, регламентирани в Закона за частната охранителна дейност - наличие на изискуемите документи, безупречно съдебно минало, препоръки от МВР и МО. Всички охранителни екипи задължително преминават през систематизирани форми на подготовка и обучение /първоначално обучение, а периодически и - допълнително обучение/, включващи теоретическа подготовка, тестове за физическа и психологическа пригодност, самообладание и самоконтрол, адекватни реакции при екстремни и извънредни ситуации, стрелкова подготовка. Разполагаме с напълно оборудвани и подготвени високо проходими автомобили за да можем да достигнем и до най отдалечените места. С цел постоянно осъвременяване и допълване на начина на охрана на обектите, извършваме на всеки два до три месеца оценка на риска изготвяме протокол с препоръки и допълнения към Клиента за да може постоянно да се следи качеството на предлаганите услуги. За да намалим риска от посегателство върху имуществото на нашите клиенти и увеличим техния комфорт ВАД ГРУП изгражда системи за техническа охрана (видео наблюдение, СОТ, контрол на достъпа, системи за периметрова охрана и др.) даващи възможност за 100% защита и предотвратяване на проникването в охранявания обект.

Фирма Основна цел и задача на нашето дружество е да направи живота и бизнеса Ви по-сигурен, по-спокоен и по-успешен. Ние можем да реализираме тази цел и да решим тази задача! Доверете ни се!

Top